NOT THE FIRST,BUTTHEBEST
اولیننیستیمولیتلاشمیکنیمبهترینباشیم
صنایع تولیدی حیدری تقدیم میکند
تولید انواع صندلی های خود را به ما بسپارید.
صنایع تولیدی حیدری
ما مفتخریم در طول 40 سال فعالیت تولیدی، همواره کیفیت برتر را جهت فراهم نمودن رضایت مشتریان بعنوان هدف اصلی در نظر گرفته و در عرصه تولید ملی در زمینه صندلی آموزشی و نیمکت انتظار و تجهیزات اداری از پیشتازان بوده ایم.

درباره ما

اصالت ما 0
نده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها
تاریخچه ما 1
نده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها
اعتماد به ما 2
نده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها
لورم ایپسوم 3
نده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها
لورم ایپسوم 4
نده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها

افتخارات ما

نمایشگاه بین المللی مبلمان
تندیس و لوح تقدیر در هفتمین نمایشگاه تخصصی مبلمان
لوح یادبود
تندیس و لوح تقدیر در هفتمین نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون داخلی
لوح یادبود
تندیس و لوح تقدیر در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و اداری
لوح یادبود
تندیس و لوح تقدیر در نونزدهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و اداری Hofex2010

بهترین محصولات

همه محصولات